Pred vtelením

máj 2, 2018

 

Pred vtelením

A možno sa to pred narodením a vtelením odohráva práve takto.Pospájala som si drobné črepinky nahliadnutí za oponu s tým , čo mi bolo povedané a naznačené. Možno je to inak , ale zatiaľ to neviem. Tak sa prenesme do života  a zdieľania – rozhovorov duší pred narodením.

(viac…)

0

Čriepky z mojich minulých životov.

apríl 24, 2018

Keď máte za sebou viac ako 500 stretnutí s duchmi a rozhovorov s ich príbuznými, je jedno či len cez telefón, alebo osobne,  už sa nedá premýšľať, či tomu inému životu veriť alebo neveriť. Už to proste viete a beriete ako samozrejmosť, že ten život naozaj pokračuje a láka vás bádanie po ďalších skrytých a pre nás žijúcich ľudí tajomných veciach. Prečo sme tu? Prečo sa nám deje to, čo prežívame? Prečo sa s niektorými ľuďmi okamžite cítime tak dobre a s inými naopak? Naozaj sme tu už spolu boli, reinkarnujeme sa, alebo čo sa to deje? Ako to, že sa niekto môže na prvý pohľad zamilovať a dokonca ostať s človekom celý život? Kde sa vzala takáto láska? Prečo sa tamten ustavične opíja a henten je akýsi čudný. (viac…)

0

Strieborná šnúra a náš duch.

apríl 9, 2018

Strieborná šnúra, slúži na spojenie ducha s telom. Je veľmi jemnulinká a v skutočnosti sa podobá viac na hadicu ako šnúru, ale aj šnúra, ktorá spája dieťatko s matkou je trošku ako hadica. Cez pupočnú šnúru napája matka telíčko dieťatka. Prestrihnutím – odpojením pupočnej šnúry môže žiť dieťatko aj matka samostatný život. Ale strieborná šnúra spája telo s duchom, keď sa odpojí končí sa život na zemi, telo samostatne nežije. (viac…)

0

Opäť kúsok poodhalená opona životov pred aj po živote.

február 21, 2018

Aspoň kúsok z pripravovanej knihy.

Čo o tom viem? Na Zemi žijem už vyše päťdesiat rokov. Okrem vidieť dianie vo svete, priniesla som si so sebou schopnosť vidieť za hranice materiálneho sveta. Ako som to objavovala, opisujem vo svojej knihe príbehov Biele Svetlo.

V tejto knihe chcem ľuďom na Zemi poodhaliť našu cestu o vtelení – príchodu duše na Zem, niektoré fragmenty zo zvláštneho života a aj čo ich môže čakať po smrti. Ako sa stanú duchom a v astráli  ich tiež môžu čakať rôzne nepredvídané veci. Lebo nie každý duch sa hneď dostane do Svetla -domova duší, mnohým treba pomôcť aj do neba, aj na Zem. Je to také kolo kolo mlynské…

Prijala som svoju inakosť a pokúšam sa dešifrovať záblesky poznania do reči, akej porozumie zvedavý smrteľník.

(viac…)

0

Stretnutia pri prameni. Dnes Nikola Tesla.

január 8, 2018

Chodievam si na vodu k prameňom. Sú neďaleko od nás. Chodievam tam veľmi rada, lebo sa mi práve pri nich najčastejšie zjavujú bytosti z iných sfér. Sú to aj anjeli a bytosti , ktoré žili na zemi ako ľudia. Tak tomu bolo aj dnes a viem, že o tom budem medzi ľuďmi veľa rozprávať. (viac…)

0

Ochrana na cintorínoch

október 26, 2017

Rýchlo sa blíži čas, kedy takmer každý absolvuje návštevu cintorína a uctí si pamiatku zosnulých.

Predchádzajúci príbeh ma inšpiroval k napísaniu jednej z najjednoduchších možností ochranných spôsobov pred nachytaním negatívnej energie cez diery v aure a to nielen na cintorínoch ale aj nemocniciach a rôznych negatívnych zónach.

Naše myšlienky a následné obrazy vyvolaných predstáv na nás pôsobia, či chceme alebo nie. Samozrejme , že najlepšie je, keď to človek necíti a neprikladá tomu žiadny význam- je odolný, ale sú aj citlivejší ľudia.  A hlavne pre tých je tento spôsob ochrany veľmi vhodný. Či patríte medzi nich zistíte ľahko ak sa zamyslíte , či ste už niekedy vošli do miestnosti, kde ste sa cítili veľmi stiesnene až ťažko, cítili ste dusnú energiu v miestnosti a niekedy ste dokonca zažili také niečo aj od človeka.                                                            Našimi myšlienkovými pochodmi ako je už známa vec, si môžeme ublížiť, ale aj sa chrániť pred nechceným negatívnym pôsobením. Jednou z predstáv , ktorú si myšlienkami môžme nastaviť, je ochrana predstavou BIELEHO SVETLA.

Zásadou však je vždy Z VNÚTRA VON.

Či už predstavou chránime priestory, seba, alebo naše deti , či ľudí, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu svetlo predstaviť nemôžu, predstavujeme si ho vždy z vnútra do vonkajšej zóny, nie tzv. vajíčko -kruh okolo seba, aby sme nejakú negatívnu energiu neuväznili vnútri na nás., ale vytlačili ju zo seba von.               Čiže v strede tela- oblasti solar plexu si predstavíme malú guľôčku bieleho svetla, veľkú asi ako  vlašský orech. Počkáme , kým sa nám v predstave rozžiari a začneme ho zväčšovať. Predstavujeme si ako sa zväčšuje do všetkých strán, stále žiarivo biele svetlo, väčšie a väčšie až presahuje cez celé telo, až na šírku vystretých rúk okolo celého tela aj nad hlavou aj pod nohami. Celí sme uzavretí v bielom svetle a nič negatívne v nás neostalo. Takto rozžiarení a zároveň chránení aj pred kradnutím našej vlastnej energie sa v kľude môžme vydať na cintorín či inde a môžeme  podobným spôsobom chrániť aj naše priestory , či auto. ael vždy z vnútra von.    Ďaľšie možnosti ochrany a aj iného využitia, či dokonca tvorenia vlastnej reality aj pomocou aurakvetu a jeho posolstvo nadiktované archanjlemi si ukážeme v prvej dekáde novembra, najskôr v Bratislave.

0

Kde boli ?

október 25, 2017

-A kde bola vtedy skupina Adrián a anjeli a ostatní ochrancovia?                                                                         Položil mi otázku kamarát, keď som mu rozprávala o nedávnej skúsenosti. (viac…)

0

Naše životy tvorí mnoho vecí.

október 4, 2017

Môže byť ťažké niesť jeden život, omnoho ťažšie je niesť aj svoje minulé životy, ale najťažšie aj životy iných. Uľahčuje to však poznanie, odpúšťanie a večná téma bezpodmienečná láska.                                                      Jeden život , svoj ktorý práve žijeme, je vcelku ľahké vnímať , ak samozrejme nieje rozhodnuté inak.  (viac…)

0

Krátke postrehy

september 6, 2017

Pretože viem, že existuje mnoho  bytostí a duchovných energií rozhodla som sa o nich napísať veľmi krátke postrehy

Mnohým ich miláčikovia odišli žiť svoj život do inej dimenzie a majitelia smútia za nimi. Verím, že pripravovaná kniha a moje skúsenosti a zážitky s nimi im aspoň trochu uľavia a budú vedieť, že aj naši štvornohí miláčikovia, ktorí sú na tejto planéte,  s nimi mnohokrát ostávajú aj po smrti, prípadne ich  zo Svetla navštevujú. (viac…)

0

Skupina Adrián

jún 8, 2017

Všetko je energia, aj duchovia. Preto sa niekedy sa dajú vidieť iba ako hmla, či dym. Sú amorfní. Keď si táto energia zapamätá svoj tvar, môže ostať v ňom, prípadne sa doň znovu sformovať. Môžeme si to predstaviť napr. ako keď fajčiar vyfúkne krúžok dymu, chvíľu si tvar kruhu zachová a potom sa postupne roztratí. Alebo vyfúknutá bublina zafarbená dymom – má svoj tvar, keď bublina praskne, aj dym stratí svoj tvar. Dym je ako energia ducha.
Kedysi som vídala len ako keby oblaky, chuchvalce dymu , či hmly. Postupom času sa mi ukazovali viac menej ako hologram, resp. ako odraz človeka vo výklade. Neskôr sa mi dali vidieť ešte jasnejšie a niekedy som rozoznala aj napríklad pehy či znamienka. Ale stále je to energia, ktorá z človeka ostala. Vždy záleží na viacerých faktoroch, či sa mi niečo objaví, nikdy duchov nevyvolávam. Sú to pre mňa slobodné duše a sami sa rozhodujú , čo chcú, alebo môžu urobiť.
(viac…)

0